Jau šo sestdien un svētdien!

Uz tikšanos Slīteres Ceļotāju dienās!

Šlīteres dienas Afiša_2017 i-net

Gatavojamies Slīteres ceļotāju dienām!

IMG_5979__small

Ainara Gaida foto

Šīgada jaunumi:

 • Kaļķupes brīnumaino iežu atsegumu valstībā mūs ievedīs Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts, ģeologs Dainis Ozols.
 • Dundagas parkā, kas zināms kā Ziemeļkurzemes sikspārņu galvaspilsēta, ar šo lidoņu dzīvesveidu iepazīstinās Aija Balandiņa no Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra «Meža māja», bet izstaigāt Dundagas parku varēs kopā ar speciālistu no firmas «Labie koki».
 • Kopā ar Ķemeru Nacionālā parka fonda valdes priekšsēdētāju Andis Liepu ielūkosimies īstas lauku saimniecības daudzveidībā Dundagas pievārtē.
 • Iepazīsim dabiskas pļavas dabas liegumā «Pāces pļavas» Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertes Baibas Galnieces vadībā.
 • Kurzemes Minotaura labirintā — Rukšu purvā — ar purva kurpēm soļosim «Purvu bridēju» vadībā.
 • Sestdien gida vadībā būs iespēja arī iekštelpās iepazīties ar izcilas būves paraugu, «Latvijas būvniecības gada balvas – 2016» uzvarētāju, a/s «Latvijas Valsts meži» jauno biroja ēku Dundagā.
 • Iespēja apmeklēt eksotisko dzīvnieku miniparku Dundagā.
 • Un citi ne mazāk unikāli jaunumi!

Sestdienas pēcpusdienā visi aicināti senajā un mūsdienu novada centrā Dundagā – pils parkā ieskandināt novada jubilejas gadu:

 • No plkst.13.00: tirdziņš, spēles, našķi, darbnīcas! Ar gardiem dabas velšu ēdieniem pārsteigs Valtera restorāna pavāri!
 • Plkst. 17.00 pils parka estrādē koncerts ar vietējiem un viesu amatiermākslas kolektīviem: jau teju 150 gadu koru vēsturi turpinošais apvienotais Dundagas koris, Kolkas pūtēju orķestris, mūsdienu deju grupa «Sensus», deju kolektīvs «Dun-dang» u.c.
 • Plkst. 22.00 – zaļumballe ar «Rumbas kvartetu»!

Lūdzu, sekojiet līdzi programmai un piesakieties uz pārgājieniem un braucieniem!
Ieskaties: Maršruti, Pārējie piedāvājumi, Pulcēšanās vieta!

 89_DAP_zime_V_LV_vienkarsa_100x100PasaulesVidesDiena_2017

No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! Mācāmies gudri un labi saimniekot! — 2017. gada 3. un 4. jūnijā!

IMG_6125_small

Ainara Gaida foto

Abas dienas, 3. un 4. jūnijā, visā novada teritorijā — no Raķupes līkločiem dienvidos, ap Dundagu un Šlīteri, līdz pat Kolkasraga bākai ziemeļos —  kājnieku, laivotāju, velobraucēju un purva slēpju maršruti un nodarbības dabā un kultūrvidē.

Maršrutus vadīs pieredzējuši speciālisti — biologi, ģeologi, ģeogrāfi, vides eksperti no visas Latvijas.

Pēcpusdienas pulcēšanās centrs — senajā un mūsdienu pašvaldības mītnē  Dundagā — pils parkā ar tirdziņu, spēlēm, našķiem un koncertu! Ar gardiem dabas velšu ēdieniem pārsteigs Valtera restorāna pavāri! Ap plkst. 17.00 pils parka estrādē koncerts un zaļumballe ar «Rumbas kvartetu».

Šogad Dundagas novads svin 150 gadu jubileju. 1867. gadā tika izveidota pirmā novada pašvaldība ar enerģisku un saimniecisku tās dzīves vadītāju Frici Adamoviču priekšgalā. No viņa parauga iedvesmojoties, mācāmies gudri saimniekot pļavā, mežā, mājā, pilsētā un laukos!

Sestdien, 3. jūnijā:

 • Kaļķupes brīnumaino iežu atsegumu valstībā mūs ievedīs Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vecākais eksperts, ģeologs Dainis Ozols.
 • DAP eksperts, viens no iecienītākajiem dabas gidiem Latvijā Vilnis Skuja Slīteres Nacionālā parka brīnumus atklās Ušu apkārtnē starp Bažu purvu un Rīgas līča krastu.
 • Sekmīga pavasara sēņošana Šlīterē būs iespējama tikai mikoloģes, Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītājas Initas Dānieles vadībā.
 • Ķemeru Nacionālā parka fonda valdes priekšsēdētājs Andis Liepa kopā ar interesentiem ielūkosies īstas lauku saimniecības daudzveidībā Dundagas pievārtē.
 • Kopā ar biologu Ritvaru Rekmani mācīsimies pazīt putnus un to dziesmas, kā arī vērosim tauriņus Dundagas apkārtnē.
 • Dabas izglītības centra «Meža māja» speciālisti Ziemeļkurzemes sikspārņu galvaspilsētā — Dundagas parkā — iepazīstinās ar sikspārņu dzīvesveidu.
 • «Dundagas parka koku daudzveidība» — pārgājiens pa Dundagas parku arboristes, dendroloģes Daigas Strēles vadībā.
 • Kurzemes minotaura labirintā — Rukšu purvā — ar purva kurpēm soļosim «Purvu bridēju» vadībā.
 • «Jūras laivas» piedāvās aizraujošu laivošanu gar jūras krastu vai līdz Kolkas bākai (apmēram 7 km no krasta) atkarībā no laikapstākļiem.
 • Dundagas apkārtnes dabu un kultūru Inetas Aulikas vadībā iepazīsim velomaršrutā «Baron bōgans».
 • Edgara Millera pavadībā atkal varēsim izstaigāt Mazirbes līvu takas.
 • Kolkasraga saimnieks Jānis Dambītis iepazīstinās ar šī īpašā dabas fenomena vērtumiem.

Vairāk

Slīteres Ceļotāju dienas – 2017. gada 3.un 4.jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem!

dund_parks_2

Dundagas parks

Slīteres Ceļotāju dienas – 2017. gada 3.un 4.jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem!

Ieskaties: Programma, Maršruti, Pārējie piedāvājumi, Pulcēšanās vieta!

Šogad svinam 150 gadu jubileju, kopš tika izveidota (1867.g.) pirmā novada pašvaldība ar enerģisku un saimniecisku tās dzīves vadītāju Frici Adamoviču priekšgalā. No viņa piemēra iedvesmojoties mācāmies labi saimniekot jebkurā dzīves jomā, arī dabas un kultūrvidē visā teritorijā – no kalna arājiem Dundagas apkaimē līdz zvejniekiem Līvu piekrastē!

Tādēļ arī Slīteres Ceļotāju dienu pēcpusdienas pulcēšanās senajā un tagadēja pašvaldības centrā – Dundagā – pils parkā, ar tirdziņu, spēlēm lieliem un maziem, ēdieniem, koncertu un balli!

Abas dienas – 3.un 4.jūnijā visā novada teritorijā – no Raķupes līkločiem dienvidos, ap Dundagu un Šlīteri, līdz pat Kolkasraga bākai ziemeļos – būs nodarbības un maršruti dažādām interesēm. Kājnieku, laivotāju, velo un purva slēpju maršrutus vadīs pieredzējuši savas jomas speciālisti no visas Latvijas. No jau zināmākajiem minami Vilnis Skuja, Kristaps Vilks, Inita Dāniele, Baiba Galniece, Dainis Ozols, SIA «Purvu bridēji», Ritvars Rekmanis un citi.

Vairāk

2016. — Kur sākas Šlīteres Zilie kalni?

Pārgājiens Kristapa Vilka vadībā. Ainara Gaida fotomirkļi.
FOTOGALERIJA

2016. — Pulcēšanās centrs

Nacionālā parka sirdī — Šlīteres senās pusmuižas un bākas apkaimē. Ainara Gaida fotomirkļi.
FOTOGALERIJA

2016. — Paldies!

IMG_4382_small

Ainara Gaida foto

Paldies pasaulē labākajai Ceļotājdienu apmeklētāju saimei! Paldies pārgājienu, darbnīcu, velomaršrutu, laivu braucienu vadītājiem un atvērto māju saimniekiem! Paldies visiem brīvprātīgajiem palīgiem!

2016.gada Slīteres Ceļotāju dienas pavadītas spirdzinošajā Šlīteres gaisā, meži pētīti, jaunas dabas gudrības apgūtas, jūras vēji ieelpoti, odu kodumi un vasaras raibumi uzpunktēti, sklandrauši apēsti!

Gatavojamies nākamā gada Ceļotāju dienām – 2017.gada 3., 4. jūnijā – ar pulcēšanās centru citviet Dundagas novadā, ar jauniem un jau iecienītiem gidiem un jauniem piedāvājumiem!

 

Slīteres Ceļotāju dienu organizatoru vārdā –

Andra Ratkeviča
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija
Tel. 28385025
andra.ratkevica@daba.gov.lv
http://www.daba.gov.lv

Alanda Pūliņa
Dundagas novada tūrisma informācijas centrs
Tel. 29444395, 63232293
tic@dundaga.lv
http://www.visit.dundaga.lv
Zeme pie divām jūrām!

FOTOGALERIJA

2016. — Putni un to dzīvotnes Kolkasragā

Putnu vērošana Gaida Grandāna vadībā. Ainara Gaida fotomirkļi. FOTOGALERIJA