Maršruti – 2016

Maršruts (viegls; vidēji grūts; grūts).

Veids (kājāmgājējiem; velobraucējiem; autobraucējiem; laivotājiem, putnu vērotājiem).

picto_dundaga_small Dundagā un apkārtnē

picto_slitere_small Pie Šlīteres Zilo kalnu kraujas

  Šlīteres stacijas stāsti

Datums/laiki 4.06.2016. plkst. 11.00—13.30
Sākums/beigas Pulcēšanās pie Šlīteres mežniecības.
Garums
Ilgums 2,5 h
Gids Ina Brauna
Maršruta apraksts Pārgājiens pa Šlīteres tuvākās apkārtnes dabas un kultūras takām. Pasīvā (gudrā) māja.
Piezīmes Vēlams iepriekš pieteikties!
Kontakti: Ina Brauna, (28861445), inabrauna@inbox.lv
Mērķauditorija: visi staigāt gribētāji.
Organizators: Dabas aizsardzības pārvalde
Maršruta apvidus šķēršļots.
Pārgājienā noderēs dzeramais ūdens, laika apstākļiem un staigāšanai atbilstošs apģērbs un apavi. Pretērču līdzeklis.
Iepriekš piesakoties, piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām!

Šlīteres dabas taka

Datums/laiki 4.06.2016. plkst. 14.00—15.30 un 16.00—17.30 / 5.06.2016. plkst. 10.00—11.30 un 12.00—13.30
Sākums/beigas Pulcēšanās un noslēgums pie Šlīteres bākas.
Garums 1,2 km
Ilgums 1,5 h
Gids Ina Brauna
Maršruta apraksts Pārgājiens vecākajā Slīteres nacionālā parka aizsargājamajā daļā. Iepazīšanās ar šai vietai raksturīgajiem Eiropas nozīmes aizsargājamajiem biotopiem: senkrasta nogāzes mežiem, minerālvielām bagātiem avoksnājiem, kaļķainiem zāļu purviem un pārmitriem platlapju mežiem. Vieni no daudzveidības ziņā bagātākajiem mežiem Baltijas jūras piekrastē.
Piezīmes Vēlams iepriekš pieteikties!
Kontakti: Ina Brauna, (28861445), inabrauna@inbox.lv
Mērķauditorija: visi staigāt gribētāji.
Dabas takas sākumā un noslēgumā stāvs nokāpiens un uzkāpiens pa kāpnēm.
Organizators: Dabas aizsardzības pārvalde
Piedāvājums grupām spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām!

Pusmuižas stāsti

Datums/laiki 4.06.2016. plkst. 11.30–13.00, 13.00–14.30 un 14.30–16.00
Sākums/beigas Pulcēšanās pie Šlīteres mežniecības.
Garums 1,5 km
Ilgums 1,5 h
Gids Andris Ratkevičs
Maršruta apraksts Pastaiga Šlīteres pusmuižas teritorijā. Stāsti par un ap muižas laiku. Iejutīsimies fon Šlītera pēdās.
Piezīmes Organizators: Dabas aizsardzības pārvalde

Kur sākas Šlīteres Zilie kalni?

Datums/laiki 5.06.2016. plkst. 10.00—15.00 Pārgājienā pieteikšanās beigusies!
Sākums/beigas Pulcēšanās un noslēgums pie Šlīteres mežniecības, Šlīterē.
Garums ∼ 7 km
Ilgums 4–5 h
Gids Kristaps Vilks (latviešu val.)
Maršruta apraksts Pārgājiens šķēršļotā apvidū, papildināts ar sarunām par dabu un mežu. Nedaudz no tā, ar ko būs iespējams iepazīties pārgājiena maršrutā: tad, kad mežam ļauj dzīvot savu dzīvi, lielie dabas konstruktori, melnalkšņu paceru avotiņi un visi citi ūdeņi, paslēpes papardēs, visādas putnu dziesmas un entomoloģiskās izklaides. Dabā iešana ir kā grāmatas lasīšana, jo Tu labāk zini dabaszīmes, jo vairāk vari ieraudzīt, saklausīt un sajust.
Piezīmes Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, ne vēlāk kā nedēļu pirms pārgājiena!
Kontakti: Kristaps Vilks, (26513497), kristaps.vilks@lu.lv
Mērķauditorija: aktīva dzīvesveida piekritēji, visi, kuriem interesē dabas izzināšana, 5–20 dalībnieki, sākot no 10 gadiem. Vecākiem lūgums pašiem izvērtēt savu bērnu iespējas veikt pārgājiena maršrutu šķēršļotā apvidū.
Organizators: biedrība «Zaļā doma»
Pārgājiena maršrutā būs nepieciešams kāpt pa stāvām nogāzēm, šķērsot dažāda veida dabiskus šķēršļus, piemēram, nokritušus kokus un pa nokritušiem kokiem strautiņus, staignās vietās ir iespējama kāju samērcēšana. Katram pašam jānovērtē sava sagatavotības pakāpe.
Pārgājiena maršrutā pieejams dzeramais ūdens no avota. Pārgājiena noslēgumā apskatei pieejama Šlīteres bāka un Šlīteres dabas taka.
Vēlams ģērbties ērtā, pārgājieniem piemērotā apģērbā ar garajām piedurknēm un garajām biksēm, apģērbam nevajadzētu būt «čaukstošam». Kājās jāvelk pārgājienu apavi, gumijas zābaki nav nepieciešami. Katram gadījumam jānodrošinās ar «pretlietus fraķīti». Līdzi jāņem sviestmaizes pusdienām brīvā dabā. Ieteicams ņemt līdzi pretodu un pretērču līdzekli. Ļoti ieteicams personīgais binoklis.
Piedāvājums 10—15 cilvēku grupām spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām, jūnijā un augustā,  piesakoties 2 nedēļas pirms plānotā pārgājiena un ar dalības maksu!
Ceļotāju dienās pārgājiens bez dalības maksas.

No Jušu avota līdz Kaļķupes gravai

Datums/laiki 4.06.2016. plkst. 11.00—14.00 Pārgājienā pieteikšanās beigusies!
Sākums/beigas Pulcēšanās pie Jušu mājām, Cirstēs.
Atrašanās vietas koordinātes: 57.628393, 22.405668
Garums 2,5 km
Ilgums 3 h
Gids Līga Strazdiņa, Krišjānis Libauers
Maršruta apraksts Pārgājiens no Jušu avota līdz Kaļķupes gravai.
Saldūdens kaļķiežu ieguve Jušu avotā, Zilo kalnu kraujas nelielās sāngravas ar atsegumiem un avotiem, lakstaugi un sūnas pārmitros lapu koku mežos.
Piezīmes Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!
Kontakti: Līga Strazdiņa, (29986369), liga.strazdina@lu.lv, www.mitraji.lv
Vēlamais dalībnieku skaits: 10–30
Ieteicams vilkt gumijas zābakus un apģērbu ar garām piedurknēm.
Maršruta apvidus šķēršļots.
Organizators: LIFE «Mitrāji», Latvijas Universitāte

  Caur kangariem un vigām uz Līvu krastu

Datums/laiki 4.06. un 05.06.2016. plkst. 11.00—14.00
Sākums/beigas Pulcēšanās un noslēgums pie Šlīteres mežniecības.
Garums 25 km
Ilgums ∼ 3 h
Gids 4.06. Ineta Siliņa un 5.06. Alanda Pūliņa
Maršruta apraksts Dabas un kultūrvēstures velomaršruts. Šlītere — Jaunciems — Sīkrags — Mazirbe — Pēterezers — Šlītere. Unikālā Nacionālā parka kangaru — vigu ainava, pilsētbūvniecības piemineklis — Sīkraga vēsturiskais centrs, Mazbānīša trase, Laivu kapsēta, Lībiešu tautas nams, Mazirbes baznīca un Mēra akmeņi, Zartapu ūdenskritums, Pēterezers, Pasīvā (gudrā) māja.
Piezīmes Vēlams iepriekš pieteikties!
Kontakti: 4.06. Ineta Aulika, (29297797) un 5.06. Alanda Pūliņa (29444395)
Mērķauditorija: visi, kas min pedāļus.
Paķer līdzi savu velosipēdu!

picto_libiesu krasts_small Piekrastē, lībiešu ciemos

  Rākstu meža krāsas

Datums/laiki 4.06.2016. plkst. 11.00—15.00 Pārgājienā pieteikšanās beigusies!
Sākums/beigas Stāvlaukums pie Pēterezera dabas takas.
Garums 8 km
Ilgums 3—4 h
Gids Vilnis Skuja (latviešu, krievu, angļu val.)
Maršruta apraksts Pārgājiens Slīteres Nacionālā parka teritorijā.
Ceļā redzēsim āpšu alas, Rākstupītes gravu un iežu atsegumus, Pēterupes bebraines un citus dabas brīnumus. Maršruts škērso savdabīgu, reti sastopamu dzīvotni – virsājus. Vasaras otrajā pusē tas uzzied gaiši violetā krāsā, ne tikai priecējot acis, bet arī barojot visus nektāra kāros seškājus. Virsājs izveidojies pēc 20.gs. 60. gadu deguma, kad mežs sācis pārpurvoties un kokus nomainīja sīkkrūmi virši. Pamanīt zīmes mežā palīdzēs vērīgais, erudītais dabas pētnieks.
Piezīmes Vēlams iepriekš pieteikties!
Kontakti: Vilnis Skuja, (29365230), vilnisskuja@inbox.lv, vilnis.skuja@daba.gov.lv
Mērķauditorija: No 12 gadu vecuma, visi, kam patīk putni un zvēri.
Vēlamais dalībnieku skaits: līdz 20
Maršruta apvidus šķēršļots.
Nepieciešams pārgājienam piemērots apģērbs un apavi.

  Slītere no ūdens puses

Datums/laiki 4.06.2016. plkst. 11.00—16.00
Sākums/beigas Pulcēšanās pie tilta pār Irbes upi — P124 šoseja, finišs Mazirbē
Garums 17 km
Ilgums ∼ 5 h
Gids Raivo Šulcs (latviešu, krievu, angļu val.)
Maršruta apraksts Laivu brauciens pa Irbes upi un jūras piekrasti līdz Mazirbei.
Iespēja aplūkot  leģendām apvīto Līvu krastu no ūdens puses!
Piezīmes Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!
Kontakti: Luīze Šulca, (29466501, 26399653), noma@seakayak.lv, www.seakayak.lv, www.facebook.com/juraslaivas
Dalības maksa:
• Divvietīgs SOTs Lagoon2 — 36,00 €
• Vienvietīgi jūras kajaki — 30,00 €
• Hidrotērps — 4,00 €
Mērķauditorija: Aktīvās atpūtas cienītāji, no 10 (ar vecākiem)—65 gadus veci cilvēki.
Organizators: SIA «Jūras Laivas»
Papildus interesējošos jautājumos saistībā ar maršrutu, konsultējieties ar pasākuma organizatoru (29466501, 26399653)!
Piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām!

  Mazirbes laivu kapsēta un vecā jūrskola

Datums/laiki 4.06.2016. / Par laiku vienojas, piezvanot vadītājam!
Sākums/beigas Pulcēšanās un noslēgums pie Lībiešu tautas nama Mazirbē
Garums 3,5 km
Ilgums 1 h
Gids Edgars Millers
Maršruta apraksts Pārgājiens maršrutā: Lībiešu tautas nams — laivu kapsēta — jūras krasts — vecā jūrskola — atgriešanās tautas namā.
Piezīmes Obligāta pieteikšanās!
Kontakti: Edgars Millers, (29463028)
Vēlamais dalībnieku skaits: 5—30 cilvēki.
Piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām!

Putni un to dzīvotnes Kolkasragā

Datums/laiki 05.06.2016. plkst. 5.00—7.00 agri no rīta!
Sākums/beigas Kolkasragā pie informācijas centra
Garums 3 km
Ilgums 2 h
Gids Gaidis Grandāns
Maršruta apraksts Dažādas dzīvotnes Kolkas apkārtnes dabā, rīta migrācija Kolkasragā. «Rīta putnu kora» dalībnieku iepazīšana ornitologu sabiedrībā.
Piezīmes Nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
Kontakti: Gaidis Grandāns, (26638608)
Binoklis, laikapstākļiem piemērots apģērbs, ērti, ūdensizturīgi apavi.

  Kolkasraga aplis

Datums/laiki 4.06.2016. / Par laiku vienojas, piezvanot vadītājam!
Sākums/beigas Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centrs
Garums 3 km
Ilgums 1 h
Gids Jānis Dambītis
Maršruta apraksts Pārgājiens Kolkasraga apkārtnē, divu jūru satikšanās, bākas, padomju laiki, Kr. Valdemārs, Laimes mājas, putnu tornis un priežu mamma.
Piezīmes Obligāta pieteikšanās!
Kontakti: Jānis Dambītis (26486622), kolkacape@inbox.lv
Apģērbs atbilstošs laika apstākļiem — pasākums dabā.

Brauciens ar motorlaivu uz Kolkas bāku

Datums/laiki 5.06.2016. plkst. 9.00—11.00 Laika apstākļu dēļ precīzāks laiks var tikt koriģēts.
Sākums/beigas Pulcēšanās un noslēgums Kolkasraga jūrmalā pie zvejnieku ceļa. Automašīnu novietošanai lūgums izmantot stāvvietu pie Kolkasraga priežu takas (skatu torņa). Maršruts noslēdzas izbraukšanas vietā.
Garums 12 km
Ilgums 2—2,5 h
Gids Dženeta Marinska
Maršruta apraksts Izbrauciens ar motorlaivu uz Kolkas bāku.
Kolkas bāka ir īpaša, jo tai ir pašai sava sala. Tā nav viegli sasniedzama, jo atrodas 6 km no krasta. Līdz 20. gs. 70. gadiem bākas uzraugi, veicot darba pienākumus, dzīvoja uz salas. Šodien salas iemītnieki ir vairs tikai jūras putni, bet cilvēki to apmeklē reti. Šī ir viena no retajām iespējām.
Apsolām, to neaizmirsīsiet ilgi!
Piezīmes Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!
Kontakti: Dženeta Marinska, (29475692), domesnes@inbox.lv, dzenetam@gmail.com, www.domesnes.lv
Dalības maksa: Ziedojums biedrības darbam.
Mērķauditorija: aizrautīgi cilvēki (max 16 cilvēki grupā) — pieaugušie un bērni — ne jaunāki par 15 gadiem (vecāku pavadībā).
Organizators: «Biedrība Domesnes»
Lūgums nodrošināties ar siltu un vēja necaurlaidīgu apģērbu. Uz jūras mēdz būt auksti un vējaini!
BRAUCIENS NOTIKS TIKAI LABVĒLĪGOS LAIKA APSTĀKĻOS! Par laika apstākļu piemērotību pasākumam izlemj pasākuma organizators!

Kolkas bāka — tik tuvu un tālu

Datums/laiki 5.06.2016. plkst. 11.00—15.00
Sākums/beigas Pulcēšanās un finišs «Ūšos», Kolkā
Garums 12—14 km
Ilgums ∼ 4 h
Gids Raivo Šulcs (latviešu, krievu, angļu val.)
Maršruta apraksts Maršruts neikdienišķu izjūtu cienītājiem: Kolkas rags — Kolkas bāka. Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā tiks baudīts adrenalīns Kolkasraga krusteniskajos viļņos vai Līvu krasta piekrastē.
Piezīmes Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!
Kontakti: Luīze Šulca, (29466501, 26399653), noma@seakayak.lv, www.seakayak.lv, www.facebook.com/juraslaivas
Dalības maksa:
• Divvietīgs SOTs Lagoon2 — 36,00 €
• Vienvietīgi jūras kajaki — 30,00 €
• Hidrotērps — 4,00 €
Mērķauditorija: Aktīvi 18—60 gadus veci cilvēki.
Organizators: SIA «Jūras Laivas»
Papildus interesējošos jautājumos saistībā ar maršrutu, konsultējieties ar pasākuma organizatoru (29466501, 26399653)!
Piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām!
Laivojums uz Kolkas bāku 2015. gadā!
  1. Superīgi maršruti. Daudz kas nācis klāt no jauna. Tiešām labs pasākums izskatās. Un lai gan esmu bijusi divos iepriekšējos gados, gribas braukt atkal. Nosaukumi rullē ! :-))))))

  2. Tiešām, šogad ir saplānoti maršruti un nodarbes visām interešu grupām! Malači! Būšu noteikti!

  3. Brauksim ar visu ģimeni.. 🙂

  4. Jolanta Fantastiski maršruti! Kur izpalikusi kolosālā gida V.Skujas maršruti!

  5. Maršrutu sadaļa vēl tiks papildināta. Programma top. 🙂

  1. Atpakaļ ziņojums: Iekrāso vasaras raibumus Šlīteres Undžavas mežos! – 2016.gada 4., 5.jūnijā! | Slīteres ceļotāju dienas

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: